treść strony
 • Erasmus+ InnHUB

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Centrum Innowacji Programu Erasmus+

Erasmus+ InnHUB

Cel i forma:

 • Czym jest?

  Erasmus+ InnHUB to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.

  Istotą działania centrów innowacji jest współpraca z instytucjami – w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi poprzez porozumienia na rzecz wspierania innowacji z programu Erasmus+.

  Kolejnym priorytetowym działaniem jest wspieranie Akcji 2 programu Erasmus+ poprzez poszerzanie wiedzy jednostek informujących szkoły, uczelnie, NGO i przedsiębiorstwa o możliwościach współpracy organizacji i instytucji.

  W rezultacie będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii między tymi podmiotami.

  Ponadto Erasmus+ InnHUB włącza się w wydarzenia edukacyjne, podnosząc poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

  Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę edukacyjną. W perspektywie do 2027 r. unijne środki na ten cel to 28 mld euro.

  Istniejące już centra innowacji:

  • Erasmus+ InnHUB Kraków
  • Erasmus+ InnHUB Katowice
  • Erasmus+ InnHUB Gdańsk
  • Erasmus+ InnHUB Poznań
  • Erasmus+ InnHUB Łódź
  • Erasmus+ InnHUB Wrocław
  • Erasmus+ InnHUB Opole
 • Jak działa?

  Misją Erasmus+ InnHUB jest skupianie się na promocji i interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego wraz z otaczającymi je ekosystemami innowacji oraz wzmacnianie powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi, innowacjami, a także:

  • porozumienia na rzecz wspierania innowacji z programu Erasmus+;
  • warsztaty dla liderów innowacji, którzy chcą poznać możliwości programu Erasmus+;
  • działania promocyjne poświęcone europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+;
  • organizacja wydarzeń promocyjnych (Dzień otwarty InnHUB);
  • wspieranie rozwoju programów kształcenia i szkolenia zawodowego, które oferują zrównoważony zestaw umiejętności zawodowych dobrze dostosowanych do cykli gospodarczych, stale zmieniających się rynków i metod pracy, kluczowych kompetencji oraz stwarzają możliwości uczenia się w miejscu pracy;
  • promowanie idei Uniwersytetów Europejskich.

O Centrach Innowacji Programu Erasmus+

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona Erasmus+ InnHUB