treść strony
 • Europass

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Darmowa platforma prezentacji osiągnięć obywateli UE na rynku pracy i edukacji

Europass

Cel i forma:

 • Czym jest?

  Europass może być wykorzystany:

  • do przygotowania indywidualnego profilu do poszukiwania pracy oraz edukacji w Europie;
  • w celu atrakcyjnej prezentacji kwalifikacji zdobytych w systemie edukacji, a szczególnie poza nim (kształcenie nieformalne, pozaformalne oraz szkolenia, staże, praktyki zagraniczne i inne);
  • do zarządzania własnymi umiejętnościami oraz kompetencjami;
  • do prezentacji przyrostu kompetencji w trakcie mobilności edukacyjnych i zawodowych;
  • do suplementowania informacji o posiadanych dyplomach ukończenia szkół wyższych i zawodowych;
  • przy wyjeździe na staż lub praktykę;
  • w przypadku kontynuacji nauki za granicą;
  • przy przekwalifikowaniu się.
 • Dla kogo?

  Profil Europass jest dla każdej osoby, która chce świadomie i skutecznie zarządzać zgromadzonym przez siebie kapitałem intelektualnym oraz doświadczeniem zawodowym.

 • Jak działa?

  Wejdź na stronę Europass i utwórz bezpłatnie swój profil: https://twoj-europass.org.pl/.

  Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w całej Europie.

  W skład Europass wchodzą: Profil Europass wraz z cyfrowymi narzędziami do poszukiwania pracy i edukacji, a także prezentacji, np. Digital Credentials (tzw. poświadczenia cyfrowe), Europass – CV wraz z nowoczesnym edytorem listów motywacyjnych oraz indywidualną biblioteką kariery, Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu Szkół Wyższych, a także Europass – Suplementy do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

  Zobacz więcej na https://twoj-europass.org.pl/ oraz https://europa.eu/europass/.

Możesz skorzystać
w każdej chwili

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna Europass