Sprawdź możliwości i podejmij wyzwanie!

treść strony
 • Erasmus+

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Dołącz do sieci EuroStażystów

Erasmus+

Cel i forma:

 • Czym jest?

  EuroApprentices Europe jest rozbudowaną siecią absolwentów zawodowego Erasmusa+ skupiającą w sumie 9 krajów. Oprócz osób z Polski uczestniczą w niej także stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch. Kolegów z zagranicznych oddziałów sieci EuroApprentice możecie poznać online lub na żywo podczas dorocznych spotkań sieci!

 • Dla kogo?

  Krajową sieć EuroApprentices, czyli EuroStażystów, tworzą uczestnicy i absolwenci staży zagranicznych realizowanych w programie Erasmus+. Do udziału w niej rekomendowani są przez koordynatorów projektów staży zagranicznych Erasmus+ (najczęściej nauczycieli w technikach lub szkołach branżowych, którzy są liderami projektów). Następnie Narodowa Agencja wysyła rekomendowanym kandydatom ankietę, na podstawie której dokonuje wyboru uczestników sieci.

 • Jak działa?

  Członkowie krajowej sieci EuroApprentices będą zachęcani do podejmowania różnych działań przekazujących wiedzę o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom i innym osobom w lokalnej społeczności. Przykładowe działania:

  • Wykorzystanie internetu do prowadzenia relacji ze swojego udziału w programie Erasmus+ i w sieci EuroStażystów, nauki zawodu, np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub w innych aplikacjach.
  • Aktywne uczestnictwo lub nawet organizacja różnego typu wydarzeń, jak spotkania informacyjne, dni szkoły, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, współpraca z Regionalnymi Punktami Informacyjnymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, udział lub współpraca przy organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji realizowanych przez FRSE.
  • Współpraca medialna, np. udzielanie wypowiedzi dla mediów, współpraca z Regionalnym Punktem Informacyjnym lub dziennikarzami programu Erasmus+, tzw. mobilnymi korespondentami FRSE.

  Działania w polskiej sieci będą odbywały się w większości po polsku, ale podczas kontaktów z innymi stażystami z całej Europy będziemy posługiwać się językiem angielskim.

Zobacz, jak dołączyć do sieci

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna EuroStażyści Polska