treść strony
 • Program Wspierania Pamięci Narodowej

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

„Literatura i Pamięć” – seria wydawnicza IPN

Program Wspierania Pamięci Narodowej

Cel i forma:

 • Czym jest?

  Seria wydawnicza „Literatura i Pamięć” zawiera w swej nazwie ideę, która zdecydowała o jej powstaniu: literatura jest w naszym rozumieniu jednym z najważniejszych narzędzi służących budowaniu pamięci zbiorowej. Wspólnota lektur tworzy tkankę łączącą Polaków, buduje elementy wspólne wyobraźni czytelników, pozwala identyfikować się z bohaterami, stanowi temat rozmów i dostarcza cytatów, którymi posługują się ludzie kulturalni. Wspólnie z opracowaniami historycznymi jest źródłem wiedzy o przeszłości, która przecież jest podstawą identyfikacji narodowej.

  Książki w serii „Literatura i Pamięć” są popularnonaukowymi monografiami o charakterze historycznoliterackim, poświęconymi ważnym, a ciągle źle obecnym twórcom i zjawiskom literackim, głównie ostatniego stulecia. Celem tomów ma być ukazanie wartości światopoglądowych
  i artystycznych polskiej literatury, jej związków z historią narodową i powszechną. Większość tomów serii ma dwuczęściową konstrukcję składającą się z autorskiego tekstu o wysokich walorach poznawczych i estetycznych oraz z wyboru pism danego pisarza, grupy, nurtu czy gatunku.

  Autorami poszczególnych pozycji serii są poloniści i badacze kultury, którym nie wystarcza pisanie dla kolegów po fachu i funkcjonowanie w wąskim środowisku naukowym, którzy chcą zainteresować swoim dorobkiem szersze kręgi społeczeństwa i wierzą, iż mają coś cennego do przekazania ogółowi Polaków. Chęć publikowania w serii „Literatura i Pamięć” wyrazili wybitni historycy i krytycy literatury polskiej. Mamy nadzieję – i dobre kandydatury – na współpracę z młodymi, najzdolniejszymi w swojej generacji naukowcami, mającymi chęci i umiejętności popularyzatorskie.

  W pierwszej kolejności ukazują się pozycje dotyczące najwybitniejszych twórców i zjawisk ogólnych, które były w PRL-u i III RP przemilczane, marginalizowane lub fałszowane; były też często nieobecne w lekturach szkolnych.

  Ufamy, że dzięki tomom serii uda się spopularyzować następujących pisarzy: Józef Piłsudski, Kazimierz Wierzyński, Aleksander Wat, Józef Mackiewicz, Florian Czarnyszewicz, Andrzej Bobkowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Marek Nowakowski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Polkowski, Antoni Libera, Wojciech Wencel.

  Najpilniejsze opracowania nurtów i zjawisk ogólnych dotyczą następujących zagadnień: tradycja sarmacka, mesjanizmy, katastrofizm, literatura antyrewolucyjna, ruchy awangardowe, neoklasycyzm, literatura katolicka, poezja konspiracji antyhitlerowskiej i antykomunistycznej, emigracja XX-wieczna, kultura niezależna i drugi obieg wydawniczy.

   

  Przydatne materiały:

   

  Redaktorzy naukowi serii wydawniczej „Literatura i Pamięć”

  Informacja o publikacji Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości

  Informacja o publikacji Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II

  Informacja o publikacji Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta

  Informacja o publikacji Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego

  Informacja o publikacji Józef Piłsudski. Pisarz

  Informacja o publikacji Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie

  Informacja o publikacji Rok 1920 w literaturze polskiej

  Informacja o publikacji Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia

   

  Seria jest częścią Programu Wspierania Pamięci Narodowej.

 • Dla kogo?

  Seria jest adresowana do odbiorców poważnie zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza literackim. Zainteresowanych zarówno osobiście, jak też z powodu pełnionych obowiązków zawodowych, a więc czytelnikami serii są nauczyciele (zwłaszcza języka polskiego i historii), studenci, maturzyści, miłośnicy polskiej literatury i historii pracujący w innych profesjach, krótko mówiąc, ci ludzie, których dawniej nazywano inteligencją – jednym z zadań
  i ambicji naszej inicjatywy edytorskiej jest współtworzenie warstwy społecznej ludzi wszechstronnie wykształconych, ideowych, aktywnych obywatelsko i zainteresowanych kulturą.

   

  W celu zamówienia egzemplarzy prosimy o kontakt z Biurem Wydawnictwa FRSE, e-mail: wydawnictwo@frse.org.pl, lub odwiedzenie strony IPN z informacją, w których księgarniach można kupić publikacje.