eTwinning


eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający szkołom z 44 krajów nowoczesną i bezpieczną współpracę online z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Program eTwinning, działający w Polsce w ramach FRSE od 2005 roku, oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych i metodologicznych do pracy z uczniami. Podstawą działań jest tu współpraca szkół przez Internet z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Tradycyjne formy kontaktu zastępuje komunikacja i współdziałanie online, a zaplanowane działania projektowe wykonuje się z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji i urządzeń.

  • 27 338 projektów
  • 59 832 nauczycieli
  • 16 968 szkół

 

Luty 2019

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

eTwinning jest skierowany do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących obowiązującą  podstawę programową. Przystąpić do programu i realizować projekt – wraz z uczniami – może nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz czy pedagog. Dzięki elastyczności formuły, braku skomplikowanych procedur  Program pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań, dogodnych narzędzi, liczby szkół partnerskich i przede wszystkim idealnej integracji działań z programem nauczania. Gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób.

Ogromną zaletą eTwinning jest również jego dostępność – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy są udostępniane  bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net. W bezpiecznym środowisku, za pomocą prostych w obsłudze narzędzi, użytkownicy komunikują się, wymieniają informacjami, wspólnie planują i realizują swoje projekty, wykorzystując dostępne, wewnętrzne narzędzia, np.: czat czy wideokonferencje oraz różnorodne, nowoczesne i dobrane do własnych potrzeb zewnętrzne aplikacje i programy.

Ponadto eTwinning oferuje różnorodne, bezpłatne  szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą poznawać i adaptować nowoczesne technologie i metody do swojego stylu pracy. Formuła programu mobilizuje do kreatywnego, aktywnego i efektywnego wykorzystania TIK angażującego uczniów w proces, nie tylko realizacji, ale także planowania i ewaluacji działań.

Oferta szkoleniowa jest na bieżąco dostosowywana do zmieniających się trendów w edukacji. Pojawiają się nowe tematy szkoleń, kursów online, organizowane są specjalne kampanie służące wsparciu inicjatyw Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in. Aktywna Tablica z eTwinning (aplikacje i metodologia pracy z tablica interaktywną w szkole),  Programowanie z eTwinning, Przedsiębiorczość z eTwinning czy Jakość i ewaluacji w projektach eTwinning, w ramach których zorganizowano liczne seminaria szkoleniowo-kontaktowe, opracowano specjalne kursy online, scenariusze zajęć oraz dedykowane publikacje.

Więcej informacji, przykłady zrealizowanych projektów, publikacje oraz pełna oferta szkoleniowa dostępna jest na stronie programu – www.etwinning.pl

Nauczyciele zarejestrowani w programie eTwinning

Dynamika wzrostu liczby projektów w programie eTwinning

Szkoły w projektach eTwinning

Dowiedz się więcej o programie na stronie eTwinning lub z naszych publikacji:

eTwinning w Polsce
Zwycięskie projekty 2013