Europejski Korpus Solidarności


Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro

 

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.

Osoby w wieku 18-30 mogą angażować się w projekty wolontariatu, staży i miejsc pracy oraz realizować lokalne Projekty Solidarności. Organizacje mogą zapraszać zmotywowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów a także wspierać działania podejmowane przez młode osoby w środowisku lokalnym.

28 państw członkowskich Unii Europejskiej może w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności.  Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla organizacji z państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, krajów kandydujących do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich.

Rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.