Regionalne Punkty Informacyjne FRSE


Regionalne Punkty Informacyjne FRSE 

Działania

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją
o edukacyjnych programach unijnych, i nie tylko, we wszystkie regiony Polski, w szczególności
do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych. Konkurs skierowany jest do następujących województw: województwo mazowieckie, województwo dolnośląskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, województwo lubuskie.

Do zadań RPI należy:

 • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku);
 • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu);
 • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań.

Finansowanie RPI

Regionalne Punkty Informacyjne realizują swoje działania nieodpłatnie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa koszty organizacji spotkań (wg cennika poniżej) oraz innych działań promocyjnych.

Dodatkowo FRSE oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne, umożliwia pomoc pracowników
i ekspertów FRSE podczas spotkań informacyjnych, zapewnia materiały promocyjno-informacyjne, oznakowanie i promocję punktów RPI.

Cennik:

 • Wynajem sali konferencyjnej/szkoleniowej – do 1 000,00 zł
 • Usługa cateringowa (lunch) – 25,00 zł/1 os.
 • Przerwa kawowa – 15,00 zł/1 os.
 • Artykuły sponsorowane w mediach lokalnych – wg uznania

Zasady pokrywania powyższych kosztów zostaną w szczegółach omówione po wybraniu organizacji/instytucji na szkoleniu wprowadzającym.

Korzyści dla instytucji prowadzącej Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia dotyczącego międzynarodowych programów edukacyjnych takich jak: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning oraz innych programów zarządzanych przez FRSE.
 • Współorganizacja konferencji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych.
 • Zdobywanie przez pracowników nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
 • Podniesienie prestiżu organizacji/instytucji w środowisku lokalnym.
 • Honorowy udział w inicjatywach i wydarzeniach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Maja Nowak
Maja.Nowak@frse.org.pl
tel.: 22 463 11 75