Regionalne Punkty Informacyjne FRSE


Konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla województw:
mazowieckiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, lubuskiego.
 

 

Jeżeli Państwa organizacja/instytucja posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i chce promować międzynarodowe programy edukacyjne w swoim środowisku lokalnym, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) na lata 2019-2020 i zostania przedstawicielem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w regionie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2019-2020 dla organizacji/instytucji posiadających doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych; zainteresowanych promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych i pełnieniem roli przedstawiciela FRSE w swoim regionie.

Działania

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją
o edukacyjnych programach unijnych, i nie tylko, we wszystkie regiony Polski, w szczególności
do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych. Konkurs skierowany jest do następujących województw: województwo mazowieckie, województwo dolnośląskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, województwo lubuskie.

Do zadań RPI należy:

 • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku);
 • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu);
 • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań.

Finansowanie RPI

Regionalne Punkty Informacyjne realizują swoje działania nieodpłatnie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa koszty organizacji spotkań (wg cennika poniżej) oraz innych działań promocyjnych.

Dodatkowo FRSE oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne, umożliwia pomoc pracowników
i ekspertów FRSE podczas spotkań informacyjnych, zapewnia materiały promocyjno-informacyjne, oznakowanie i promocję punktów RPI.

Cennik:

 • Wynajem sali konferencyjnej/szkoleniowej – do 1 000,00 zł
 • Usługa cateringowa (lunch) – 25,00 zł/1 os.
 • Przerwa kawowa – 15,00 zł/1 os.
 • Artykuły sponsorowane w mediach lokalnych – wg uznania

Zasady pokrywania powyższych kosztów zostaną w szczegółach omówione po wybraniu organizacji/instytucji na szkoleniu wprowadzającym.

Korzyści dla instytucji prowadzącej Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia dotyczącego międzynarodowych programów edukacyjnych takich jak: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning oraz innych programów zarządzanych przez FRSE.
 • Współorganizacja konferencji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych.
 • Zdobywanie przez pracowników nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
 • Podniesienie prestiżu organizacji/instytucji w środowisku lokalnym.
 • Honorowy udział w inicjatywach i wydarzeniach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE wybierane są w oparciu o konkurs wniosków. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prawne posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, organizacji szkoleń, konferencji itp. Aby zostać Regionalnym Punktem Informacyjnym FRSE, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy.

Wybór jednostek zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

 • doświadczenie jednostki w organizacji i prowadzeniu spotkań edukacyjnych, szkoleń, seminarium, debat itp.;
 • zakres oddziaływania jednostki, w tym współpraca z innymi podmiotami np. z lokalnymi organizacjami, decydentami, mediami;
 • potencjał organizacyjny jednostki, miejsce do prowadzenia działań RPI, potencjał kadrowy umożliwiający realizację założeń RPI itp.

Nabór wniosków trwa od 27 września do 11 października 2019 r.

Maja Nowak
Maja.Nowak@frse.org.pl
tel.: 22 463 11 75

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE