treść strony

Mirosław Marczewski

dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej.

Od 1996 r. związany zawodowo z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, początkowo w Biurze Programów PHARE i „Młodzież dla Europy”, następnie w latach 2000-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wspólnotowego Programu „Młodzież”, a od 2006 do 2009 r. zastępcy dyrektora generalnego i p.o. dyrektora generalnego FRSE. Od 2010 do maja 2016 r. był dyrektorem generalnym FRSE.

W latach 2018-2024 zastępca dyrektora Centrum Projektów Europejskich, państwowej jednostki budżetowej podległej Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiedzialny za programy współpracy transgranicznej Interreg: Polska – Saksonia, Polska – Słowacja, Południowy Bałtyk (Szwecja, Dania, Niemcy, Litwa). Koordynował pracę czterech sekretariatów, tj. biur we Wrocławiu, w Krakowie, Gdańsku i Olsztynie. Równocześnie nadzorował kontrole polskich beneficjentów realizujących programy Interreg Europa (Biuro w Lille), Centralna Europa (Biuro w Wiedniu) i Region Morza Bałtyckiego (Biuro w Rostocku). 

Brał udział w licznych konferencjach, szkoleniach i kursach w zakresie programów europejskich, samorządu terytorialnego, finansów, kierowania zespołami ludzkimi, m.in. na University of Plymouth w Londynie oraz w Nowym Jorku. Uczestniczył w procesie tworzenia i wdrażania w Polsce programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (2006-2013), „Erasmus+” (2014-2016), Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2008-2016) i Funduszu Sciex w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (2009-2015). Ma również doświadczenie jako prezes spółki prawa handlowego oraz jako członek rady nadzorczej spółki prawa handlowego.

W latach 2006-2007 członek Rady ds. Procesu Bolońskiego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca i członek Komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży (2007-2010). Członek zespołów opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. statusu zawodowego nauczycieli oraz nauczania o holokauście (2010-2013).

Radny Gminy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (1998-2010). Działacz harcerski (1976-2000), instruktor ZHR, szef Głównej Kwatery ZHR (1993-1997). Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego – Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. W 2016 r. uznany jako Osobistość Rzeczypospolitej Polskiej przez Komitet Encyklopedii Oxfordzkiej i umieszczony na jej łamach.