treść strony

Tomasz Krześniak

zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. zdał egzamin zawodowy i rozpoczął praktykę adwokacką. Od ponad 20 lat posiada także tytuł doradcy podatkowego.

Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji związany od 2000 r. Pracę rozpoczął w programie Grundtvig, wdrażając w Polsce programy unijne dla dorosłych. Następnie od 2009 do 2019 r. jako adwokat zajmował się obsługą prawną Fundacji. W swojej pracy wykorzystuje lata doświadczeń z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, w tym zbiorowego opracowania – jednego z pierwszych na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r.