treść strony

dr Sławomir Drelich

członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Politolog i etyk; absolwent politologii (specjalność: doradztwo medialne i polityczne) i filozofii (specjalność: aksjologia) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą oraz zarządzania administracją publiczną.

W latach 2006-2023 nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i filozofii, a w latach 2008-2023 wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Od 2009 r. adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, aktualnie związany z Katedrą Myśli Politycznej na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Ekspert do spraw edukacji, autor raportów i ekspertyz dotyczących polskiego systemu edukacyjnego oraz podstawy programowej, egzaminator maturalny; współautor najpopularniejszych w Polsce podręczników do nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym dla uczniów liceum i technikum. Za pracę dydaktyczną wielokrotnie nagradzany, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Naukowo zajmuje się etyką życia publicznego, dyskursem publicznym oraz doktrynami politycznymi (liberalizm, populizm, libertarianizm). Autor książek: Populistów ethos zmanipulowany (Toruń 2010), Wojny trybuna ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera (Toruń 2013) i Moralność kanibali. Ayn Rand wobec lewicowej wizji społeczeństwa (Toruń 2020). Wielokrotnie publikował w prestiżowych polskich czasopismach naukowych, m.in. w takich jak: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Ruch Filozoficzny”, „Studia Edukacyjne”, „Przegląd Filozoficzny”, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Wschodniej”.