treść strony

Alina Prochasek

członkini zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Prawniczka, edukatorka, trenerka edukacji pozaformalnej, przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, wiceprezeska Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku, członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Ukończyła studia prawnicze. Zaangażowana w wiele lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, skierowanych głównie do młodzieży. Posiada liczne certyfikaty jako trenerka edukacji pozaformalnej i koordynatorka projektów m.in. programu Erasmus+. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, łącząc zarówno swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, jak i umiejętności koordynatorsko-trenerskie.

Zrealizowała do tej pory kilkadziesiąt projektów młodzieżowych w tematyce aktywności obywatelskiej, praw człowieka, ekologii i przedsiębiorczości. Należy do grupy ekspertów projektu SAD Sieciowanie, Aktywność i Dialog. Ma on na celu nawiązanie współpracy międzysektorowej (pomiędzy urzędami miast i jednostkami im podległymi, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą). Wspólnie z trenerami młodzieżowymi należy do grupy ekspertów Experiential Learningu.

Realizowała projekt dotyczący przedsiębiorczości wśród młodych osób wspólnie z partnerami z Chin, Indonezji, Kazachstanu, Kirgistanu, gdzie miała okazję pracować z młodzieżą z tych krajów. Od 2017 r. silnie zaangażowana w projekty związane z Młodzieżowymi Radami Gmin/Miast. Trenuje i dzieli się dobrymi praktykami z Młodzieżowymi Radami Miast z Polski oraz młodzieżą z krajów partnerskich, takich jak m.in. Gruzja, Ukraina, Czechy.

Od 2021 r. przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych – największej federacji organizacji młodzieżowych w Polsce, posiadającej jednocześnie statut Krajowej Rady Młodzieży zgodnie z prawem europejskim. Od października 2021 r. członkini Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży, organu doradczego Prezydenta RP. W 2021 r. uczestniczyła w COP26 w Glasgow, reprezentując tam głos młodzieży. Zasiadała w jury krajowym Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego oraz Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wspólnie z innymi powołała do życia Klimatyczny Dialog Młodzieżowy, który współpracuje ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz edukacji klimatycznej. Jest wiceprzewodniczącą międzyresortowego zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

Osiągnięcia:

  • Pierwsza kobieta zarządzająca największą federacją organizacji młodzieżowych w Polsce i pierwsza przewodnicząca reprezentująca młodzież w dialogu z decydentami: Prezydentem RP i organami Unii Europejskiej.
  • Członkini Rady Programowej współorganizującej Europejską Stolicę Młodzieży Lublin 2023 wspólnie z Urzędem Miasta Lublin, Europejskim Forum Młodzieży i sektorem organizacji pozarządowych w Lublinie.
  • Zarządzanie ponad 200 projektami mobilności dla młodzieży i dorosłych w całej Unii Europejskiej i Azji.
  • Ponad 1200 godzin trenerskich i 7 lat doświadczenia w szkoleniach dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
  • Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi na całym świecie – m.in. w Czechach, Hiszpanii, Chorwacji, Indonezji, Kirgistanie w ramach programów unijnych.
  • Reprezentacja młodzieży z Europy na Światowym Forum Rozwoju Młodzieży w Pekinie w 2023 r.
  • Przedstawiciel publiczny w komitetach monitorujących Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Cyfrowego – KM FERC.
  • Członkini Krajowego Jury Europejskiej Nagrody Społecznej oraz Jury Europejskiej Nagrody Karola Wielkiego dla Młodzieży.
  • Członkini Kapituły Konkursowej Młodzieżowego Delegata do ONZ.
  • Wiceprzewodnicząca Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej.