Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

24.05.2022 r. 18:00 do 25.05.2022 r. 20:10

Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning

Opis wydarzenia:

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, które odbywa się w dniach 24-25 maja 2022 r. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Szkolenie w całości prowadzone jest na platformie ClickMeeting. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają automatyczne zaproszenie do pokoju spotkań na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 maja br. o godzinie 23:59. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: aleksandra.wozniak@frse.org.pl.

Warunki udziału w konferencji:

1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning. Osoby bez aktywnego konta nie zostaną przyjęte na wydarzenie. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowana/zarejestrowany: dołącz.

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym. Etap właściwy (dokończenie rejestracji) dostępny jest po otrzymaniu wiadomości na wskazany w rejestracji adres e-mail.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. 

3. Wzięcie aktywnego udziału w całości wydarzenia.

Certyfikat wydawany zostanie wyłącznie osobom, które spełnią wszystkie trzy poniższe warunki formalne:

  • posiadanie aktywnego konta na platformie eTwinning Live zarejestrowanego przed rozpoczęciem wydarzenia;
  • uczestnictwo we wszystkich wykładach oraz w warsztacie Innowacja pedagogiczna poprzez eTwinning w awansie zawodowym nauczyciela;
  • uczestnictwo w jednym wybranym przez siebie warsztacie: Jak zaplanować ścieżkę awansu zawodowego i skonstruować plan rozwoju? lub Podsumowanie stażu i prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela

Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie. 

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    24.05.2022 r. 18:00 do 25.05.2022 r. 20:10

24.05.2022 r. 18:00 do 25.05.2022 r. 20:10