Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

15.11.2021 r. 16:00 do 17.11.2021 r. 19:15

Creative Media Literacy with eTwinning

Opis wydarzenia:

Wydarzenie w formule online na platformie MS TEAMS odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2021 roku o godz. 16:00 – 19:15. Organizatorem wydarzenia jest polskie Biuro eTwinning.

Seminarium jest przygotowane z myślą o nauczycielach pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pracujących z uczniami powyżej 10 roku życia. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 10 listopada 2021 roku czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z uczniami powyżej 10 roku życia,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/on-site).

Termin zgłoszeń upływa 10 listopada 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz rejestracyjny

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    15.11.2021 r. 16:00 do 17.11.2021 r. 19:15

15.11.2021 r. 16:00 do 17.11.2021 r. 19:15