Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

09.06.2022 r. 17:00 do 10.06.2022 r. 19:30

Digitaler Austausch im Kindergarten und in der Grundschule

Opis wydarzenia:

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online dla nauczycieli przedszkolnych i klas I-III. Wydarzenie zostanie zorganizowane na platformie Webex w dniach 9-10 czerwca 2022 r. (godziny popołudniowe).

Seminarium będzie prowadzone w języku niemieckim. Organizatorzy (Krajowe Biuro eTwinning w Niemczech) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 29 maja 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających konto na platformie eTwinning Live;
  • początkujących w programie eTwinning;
  • pracujących w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III);
  • posługujących się językiem niemieckim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 29 maja 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej liczby aplikacji organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje:

  • Kiedy?

    09.06.2022 r. 17:00 do 10.06.2022 r. 19:30

09.06.2022 r. 17:00 do 10.06.2022 r. 19:30