Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

07.12.2021 r. 8:00 do 08.12.2021 r. 16:00

Edukacja szkolna, Akcja 1 – stacjonarne szkolenie w Łodzi

Opis wydarzenia:

W imieniu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla szkół, przedszkoli i przedstawicieli organów prowadzących, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku do programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna – Mobilność uczniów i kadry (Akcja 1).

Obecna perspektywa finansowa jest kontynuacją poprzedniego programu, jednak oferta poszerzyła się, a sama formuła wniosków jest bardziej przystępna i elastyczna. W ramach projektów można zaplanować zarówno mobilności uczniów, jak i kadry, ale również wizyty przygotowawcze czy wizytę zagranicznego eksperta z zakresu edukacji.

Oferta obejmuje możliwość wnioskowania o dofinansowanie krótkoterminowych inicjatyw (6-18 miesięcy) oraz umożliwia uzyskanie tzw. Akredytacji Erasmusa na cały okres programowania (2022-2027) i uproszczone wnioskowanie o budżet w kolejnych latach. Doświadczenie w programie nie jest wymagane, placówka wnioskująca musi mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie na polu edukacji, tj. działać co najmniej dwa lata.

Zaplanowaliśmy dwudniowe szkolenie dla łącznie ok. 30 osób, które będzie prowadzone symultanicznie w dwóch 15-osobowych grupach. Program szkolenia zakłada przedstawienie oferty Akcji 1 sektora Edukacja szkolna, omówienie najważniejszych elementów projektu/wniosku i samego procesu złożenia wniosku, a także warsztaty z zakresu programu eTwinning czy przedstawienie inicjatywy Europass. Warsztaty dotyczące poprawnego badania potrzeb, formułowania i ewaluacji celów, co jest jedną z najważniejszych części wniosku, będą prowadzone przez eksperta FRSE.

TERMIN SZKOLENIA: 7-8 grudnia 2021 roku

LOKALIZACJA: Łódź (dokładne miejsce i program szkolenia, w tym przydział do grupy szkoleniowej, zostaną podane w e-mailu potwierdzającym zakwalifikowanie się na szkolenie)

LINK DO REJESTRACJI

Program szkolenia Grupa I

Program szkolenia Grupa II

Opiekun wydarzenia: Joanna Przemieniecka, tel. 510 385 498, e-mail: jprzemieniecka@frse.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie rejestracji: Anna Drobek, tel. 510 386 525, e-mail: adrobek@frse.org.pl

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    Łódź

  • Kiedy?

    07.12.2021 r. 8:00 do 08.12.2021 r. 16:00

07.12.2021 r. 8:00 do 08.12.2021 r. 16:00