Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

27.02.2023 r. 15:00 do 27.02.2023 r. 17:00

Edukacja szkolna KA2: webinarium dla wnioskodawców

Opis wydarzenia:

16 i 27 lutego 2023 r. w godz. 15:00-17:00 odbędą się webinaria informacyjne dot. projektów na rzecz współpracy – Akcja 2 (KA210 i KA220). Zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2023 w Akcji 2 w ramach sektora Edukacja szkolna.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych instytucji, takich jak m.in. uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, stowarzyszenia i fundacje, które chcą realizować projekty na rzecz edukacji szkolnej.

Podczas każdego z webinariów przedstawimy podstawowe zasady realizacji projektów i ubiegania się o dofinansowanie oraz przeznaczymy czas na odpowiedzi na pytania uczestników.

Pierwsze webinarium: 16 lutego w godz. 15:00-17:00.
Link do rejestracji:
https://www.webankieta.pl/ankieta/882277/webinarium-informacyjne-akcja-2-edukacja-szkolna-16-lutego-2023-r.html
Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 14 lutego 2023 r. (włącznie).

Drugie webinarium: 27 lutego w godz. 15:00-17:00.
Link do rejestracji:
https://www.webankieta.pl/ankieta/882283/webinarium-informacyjne-akcja-2-edukacja-szkolna-27-lutego-2023-r.html
Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 23 lutego 2023 r. (włącznie).

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Osoby zarejestrowane na webinarium otrzymają link do spotkania.

Zasady realizacji projektów określono w Przewodniku po programie Erasmus+, w tym te dotyczące projektów Akcji 2 (w rozdziale nt. Akcji 2: Partnerstwa na rzecz współpracy). Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Kontakt: Agnieszka Fijałkowska, afijalkowska@frse.org.pl

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    27.02.2023 r. 15:00 do 27.02.2023 r. 17:00

27.02.2023 r. 15:00 do 27.02.2023 r. 17:00