Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

28.09.2023 r. 9:00 do 30.09.2023 r. 18:00

eTwinning: międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego w Bratysławie

Opis wydarzenia:

Zachęcamy do zgłaszania się na stacjonarne wydarzenie „Advancing learning and innovation with future-proof skills” organizowane dla doświadczonych eTwinnerów, którzy pracują w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych z uczniami w wieku 15-20 lat oraz komunikują się w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia 2023 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ich liczby organizatorzy mogą zakończyć nabór wcześniej. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w międzynarodowych wydarzeniach eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego – PDW (online/offline).

Aby wziąć udział, należy załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (zobacz: zasady udziału), aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    Bratysława

  • Kiedy?

    28.09.2023 r. 9:00 do 30.09.2023 r. 18:00

28.09.2023 r. 9:00 do 30.09.2023 r. 18:00