Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Eurodesk

wrc

Eurolekcje EURODESK

Opis wydarzenia:

Scenariusze wszystkich zajęć opracowali konsultanci Eurodesk Polska. Trzy z nich – „Eurowolontariat”, „Eurostudia”, „Europraca” – dotyczą mobilności w Europie. „Europrojekty” pokazują, jak korzystać z unijnych funduszy młodzieżowych, a „Euroaktywacja” zachęca młodzież do aktywności obywatelskiej.

W październiku 2019 r. oferta Eurodesk Polska dla szkół zwiększyła się o dwie emocjonujące gry – „Euroszanse” i „Time to Move”.

Od listopada 2020 r. sześć lekcji prowadzonych jest również w formule zdalnej – Europrojekty, Eurowolontariat, Eurostudia, Euroaktywacja, Młodzież ma głos, Papiery do kariery. W zajęciach online wykorzystywane są te same lub zaadaptowane materiały lekcyjne co w lekcjach stacjonarnych oraz nowe materiały i ćwiczenia – dopasowane do zdalnej rzeczywistości.

Szczegółowe informacje:

 • Dla kogo?

  Wszystkie lekcje oraz gra „Euroszanse” zostały opracowane z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych – młodzieży w wieku 16-19 lat

 • Wkład własny

  Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, lekcje prowadzą zapraszani do szkół i innych instytucji edukacji młodzieży konsultanci punktów Eurodesk Polska

 • Gdzie?

  Online

 • Czym jest?

  Każde z zajęć ma dwie wersje: lekcyjną, 45-minutową, i warsztatową – 90-minutową