Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Europass

wrc

15.06.2023 r. 10:00 do 16.06.2023 r. 14:00

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

Opis wydarzenia:

Zapraszamy wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej – doradców, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Program Forum obejmuje kluczowe zagadnienia związane ze skutecznym planowaniem kariery w dobie edukacji cyfrowej. Przyjrzymy się narzędziom cyfrowym pomocnym podczas rekrutacji, budowie swojego wizerunku w internecie w kontekście poszukiwania pracy oraz postaramy się przedstawić wyzwania w obszarze zawodowych umiejętności cyfrowych. Dodatkowo zgłębimy temat najważniejszych umiejętności cyfrowych, jakie powinien obecnie posiadać młody pracownik na rynku pracy.

Kiedy? 15-16 czerwca 2023 r.
Gdzie? Dago Centrum Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: III Forum Edukacji Zawodowej.

Zarejestruj się

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem Forum jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Relacja z ubiegłorocznej edycji Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance:

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    Warszawa

  • Kiedy?

    15.06.2023 r. 10:00 do 16.06.2023 r. 14:00

15.06.2023 r. 10:00 do 16.06.2023 r. 14:00