Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

27.04.2022 r. 18:30 do 27.04.2022 r. 19:30

Jak uczyć przez sztukę współczesną?

Opis wydarzenia:

Podczas spotkania online skupimy się na temacie natury i ekologii. Dzięki mocy wybranych dzieł sztuki sięgniemy do emocji, aby uwewnętrznić ten ważny problem. Doświadczymy procesu twórczego, który najczęściej ma charakter społeczny, co obserwować można w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych. Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki dla dobra holistycznej edukacji. Nie tylko edukacja  humanistyczna współbrzmi z osiągnieciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą̨ znakomicie się uzupełniać. Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju.

Ekspertka: Małgorzata Minchberg – artystka wizualna, doktor pedagogiki, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, zdobywczyni tytułu Inspiratora Kultury na Mazowszu 2021. Autorka i współautorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych zrealizowanych przy współpracy z różnymi instytucjami (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowym, Galerią Narodową Zachęta, Centrum Nauki Kopernik). Nauczycielka sztuki i wykładowczyni akademicka. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki twórczości (2019 nagroda EFC za artykuł pt. „Współpraca międzyprzedmiotowa. Artysta w szkole”). Edukuje dla sztuki i przez sztukę.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 27.04.2022, godz. 18:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    27.04.2022 r. 18:30 do 27.04.2022 r. 19:30

27.04.2022 r. 18:30 do 27.04.2022 r. 19:30