Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Komisja Europejska

wrc

26.09.2023 r. 12:00 do 26.09.2023 r. 14:00

Konferencja online: Europejski Dzień Języków 2023

Opis wydarzenia:

Konferencja odbędzie się 26 września 2023 r. w godz. 12:00-14:00. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału:

Połącz się online

Jest to główne wydarzenie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2023. W tym roku nacisk położony jest na unijne narzędzia, które mają wspomóc nauczycieli języków w zwiększaniu ich potencjału. Zwłaszcza dotyczy to możliwości programu Erasmus+ oraz Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej. 

W konferencji online pojawią się również nawiązania do wybranych wydarzeń Europejskiego Dnia Języków odbywających się w państwach członkowskich UE. Młodzi ludzie, nauczyciele i inni uczestnicy opowiedzą o tym, co myślą o językach obcych oraz jak wpływają one na ich życie.

Kolejnym ważnym kontekstem jest Europejski Rok Umiejętności, tym bardziej że wielojęzyczność to jedna z ośmiu kluczowych kompetencji niezbędnych do samorealizacji, zdrowego i zrównoważonego stylu życia, większych szans na zatrudnienie, aktywnego obywatelstwa i włączenia społecznego.

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    26.09.2023 r. 12:00 do 26.09.2023 r. 14:00

26.09.2023 r. 12:00 do 26.09.2023 r. 14:00