Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Erasmus+

wrc

15.09.2024 r. 15:00 do 17.09.2024 r. 13:30

Konferencja: Standardy jakości Erasmusa w praktyce szkolnej

Opis wydarzenia:

Konferencja jest skierowana do środowiska szkolnego, w tym do kadry pedagogicznej, niepedagogicznej, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i do innych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki z programu Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1.

Termin: 15-17 września 2024 r.
Miejsce: Zakopane

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów w duchu Standardów Jakości Erasmusa przyjętych przez Komisję Europejską. Poruszone zostaną zagadnienia najważniejsze z perspektywy realizacji projektów mobilności, tak by pomóc wnioskodawcom i beneficjentom obu sektorów w planowaniu i we wdrażaniu działań projektowych oraz priorytetów horyzontalnych programu. Ponadto prelegenci podejmą tematy ważne i aktualne z punktu widzenia realizacji projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ i nie tylko.

Program tego 3-dniowego wydarzenia obejmuje:

 • ciekawe i praktyczne sesje tematyczne, obejmujące zagadnienia takie jak:
  • przygotowanie do mobilności oraz wsparcie uczestników projektów realizowanych w ramach Akcji 1;
  • rola organizacji pośredniczących w projektach realizowanych w ramach Akcji 1;
  • prawo oświatowe a organizacja mobilności indywidualnych;
  • edukacja holistyczna i cyfrowa;
  • obowiązki beneficjentów związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w projekcie;
  • strategia na rzecz rozwoju mobilności „EUROPE ON THE MOVE”;
  • uznawalność efektów kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych w toku mobilności edukacyjnych;
  • proces rekrutacji uczestników do projektów mobilności;
  • sztuczna inteligencja – zagrożenie i możliwości w procesie edukacyjnym;
 • moduł dotyczący grywalizacji w procesie edukacji obywatelskiej i zarządzania projektem, na który składają się:
  • facylitacja całego wydarzenia pod kątem grywalizacji;
  • przeprowadzenie warsztatów w 5 grupach przy użyciu gier: EUROSZANSE, COOPAXLE/ INVEST IN, M.O.R.E., KOŁO INNOWACJI, WIATRAKI.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 sierpnia 2024 r.

Szczegółowe informacje i rejestracja

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Zakopane

 • Kiedy?

  15.09.2024 r. 15:00 do 17.09.2024 r. 13:30

15.09.2024 r. 15:00 do 17.09.2024 r. 13:30