Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

01.12.2021 r. 14:00 do 02.12.2021 r. 14:00

Międzynarodowe seminarium: Digital competence

Opis wydarzenia:

Wydarzenie odbędzie się w formule online na platformie Webex w dniach 1 grudnia (14:00-18:00) i 2 grudnia (9:00-14:00) 2021 roku. Organizatorem jest Krajowe Biuro eTwinning w Niemczech. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, że podczas spotkania uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 24 listopada 2021 roku czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning (posiadających aktywne konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących z uczniami w wieku 12-16 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    01.12.2021 r. 14:00 do 02.12.2021 r. 14:00

01.12.2021 r. 14:00 do 02.12.2021 r. 14:00