Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Erasmus+ InnHUB

wrc

20.06.2023 r. 9:00 do 20.06.2023 r. 14:45

Opole. Spotkanie informacyjne: szkolnictwo wyższe

Opis wydarzenia:

Kiedy: 20 czerwca 2023 r., godz. 9:00.
Gdzie: Centrum Nauka Biznes, Opole, ul. Waryńskiego 4, aula Rudolfa Kośmidra.
Cel: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności oraz projektów dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

W programie spotkania znajdują się następujące punkty:

 • Panel uczelni Miasta Opola pod tytułem „Erasmus+ jako narzędzie wspierające innowacyjny rozwój uczelni”.
 • Informacje nt. mobilności zarówno europejskiej, jak i pozaeuropejskiej wraz z przykładami (w ramach Akcji 1).
 • Przykłady i najlepsze praktyki dotyczące projektów Partnerstw współpracy oraz innych (takich jak wspólne studia, budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym czy działania Jean Monnet), skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (w ramach Akcji 2).

Pełen program

Do kogo skierowane jest spotkanie? 

 • koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+;
 • pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, a także administracyjnych, technicznych i innych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego;
 • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia; 
 • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów.

Organizator: Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Opole.

Współgospodarzami spotkania są Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski, będące partnerami Erasmus+ InnHUB Opole.

Rejestracja

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Opole

 • Kiedy?

  20.06.2023 r. 9:00 do 20.06.2023 r. 14:45

20.06.2023 r. 9:00 do 20.06.2023 r. 14:45