Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

19.01.2022 r. 10:00 do 21.01.2022 r. 15:00

Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego 2022 – spotkanie informacyjne

Opis wydarzenia:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne online poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego, które są częścią tzw. Akcji 2 programu Erasmus+ (Key Action 2).

Przedstawimy zasady realizacji projektów i wnioskowania w konkursie 2022. Termin składania wniosków mija 23 marca 2022 r.

Spotkanie w formie webinarium będzie się składało z dwóch części w dniach 19 i 21 stycznia 2022 r.

Rejestracja do 16 stycznia.

Adresaci
Nauczyciele akademiccy ze wszystkich dyscyplin naukowych oraz pracownicy uczelnianych działów projektów i biur współpracy z zagranicą.

Organizator
Zespół Partnerstw i Projektów Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

PROGRAM spotkania (webinarium):

środa | 19 stycznia 2022 r.

10:00-12:00   Sesja I – Wprowadzenie i charakterystyka Partnerstw w zakresie współpracy

12:00-13:00   Przerwa

13:00-14:30   Sesja II – Zasady finansowe Partnerstw w zakresie współpracy

piątek | 21 stycznia 2022 r.

10:00-11:00   Sesja III – Jak można wykorzystać Partnerstwa w zakresie współpracy do wprowadzenia zmian na uczelni? Na przykładzie projektu typu Partnerstwo strategiczne w szkolnictwie wyższym realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu

11:00-11:30   Przerwa

11:30-12:30   Sesja IV – Kryteria merytorycznej oceny wniosków

12:30-13:00   Przerwa

13:00-15:00   Sesja V – Procedura wnioskowania i omówienie formularza wniosku na 2022 r.

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    19.01.2022 r. 10:00 do 21.01.2022 r. 15:00

19.01.2022 r. 10:00 do 21.01.2022 r. 15:00