Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

23.09.2021 r. 8:30 do 23.09.2021 r. 18:00

Seminarium dla nauczycieli szkół średnich i podstawowych

Opis wydarzenia:

Wydarzenie zostanie zorganizowane częściowo w formule online – seminarium online w dniu 23 września 2021 (cały dzień), a częściowo stacjonarnie – spotkanie offline w lutym 2022 (dokładne daty spotkania offline zostaną podane w późniejszym terminie).

Organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning z Niemiec. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub średniej, których uczniowie są w wieku 10-20 lat. Spotkania prowadzone będą w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 29 sierpnia 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning (posiadają konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących w szkole podstawowej lub średniej z uczniami w wieku 10-20 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium oraz nauczyciele pracujących w szkołach z terenu miasta Opola.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 29 sierpnia 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe informacje:

23.09.2021 r. 8:30 do 23.09.2021 r. 18:00