Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • eTwinning

wrc

14.06.2023 r. 10:30 do 15.06.2023 r. 16:00

Seminarium dla przedstawicieli JST oraz dyrektorów szkół

Opis wydarzenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych realizacją edukacyjnych projektów międzynarodowych w programach Erasmus+ i eTwinning.

Cele wydarzenia:

 • Zapoznanie z programami Erasmus+ Edukacja Szkolna (KA1 i KA2) i eTwinning.
 • Prezentacja inspirujących praktyk dot. edukacyjnych projektów międzynarodowych z trzech punktów widzenia – nauczyciela, dyrektora i jednostki samorządu terytorialnego.
 • Poznanie możliwości i korzyści, jakie przynosi realizacja projektów międzynarodowych ze wsparciem unijnym.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy związanej z koordynacją i zarządzaniem projektem realizowanym w synergii eTwinning – Erasmus+.

Organizatorzy zapewniają każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi: bezpłatny udział w seminarium, nocleg w hotelu Artis z 14 na 15 czerwca 2023, wyżywienie (zgodnie z programem) i materiały konferencyjne. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Warunki udziału w seminarium: rejestracja na wydarzenie poprzez poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia, otrzyma certyfikat uczestnictwa po zakończeniu projektu, wydawany bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłaszać do 5 czerwca 2023 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej.

Uczestnik zakwalifikowany na wydarzenie może z niego zrezygnować najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem, chyba że w rekrutacji określono inaczej. Rezygnacja w późniejszym terminie nakłada na uczestnika obowiązek zwrotu poniesionych przez FRSE kosztów rezygnacji (opłaty konferencyjnej). Z obowiązku tego uczestnik jest zwolniony tylko i wyłącznie w przypadku zajęcia jego miejsca przez uczestnika z ewentualnej listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Zamość

 • Kiedy?

  14.06.2023 r. 10:30 do 15.06.2023 r. 16:00

14.06.2023 r. 10:30 do 15.06.2023 r. 16:00