Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Erasmus+

wrc

09.02.2023 r. 9:00 do 09.02.2023 r. 15:30

Spotkanie informacyjne nt. międzysektorowej oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – konkurs wniosków 2023 (Łódź)

Opis wydarzenia:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na regionalne spotkanie informacyjne na temat oferty programu w roku 2023.

Celem spotkania jest przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat projektów możliwych do zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z uwzględnieniem zasad konkursu obowiązujących w 2023 r.

Pierwszy dzień spotkania informacyjnego w Łodzi adresujemy do podmiotów, które są zainteresowane realizacją projektów Erasmus+ w różnych sektorach programu. Oferta jest skierowana zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

W trakcie pierwszego dnia szkoleń omówione zostaną przekrojowo sektory programu Erasmus+: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież i Sport. Specjaliści z Polskiej Narodowej Agencji opowiedzą o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach Partnerstw współpracy oraz Partnerstw na małą skalę, które dają możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla wnioskujących instytucji. Omówione zostaną też możliwości oferowane przez program Europejski Korpus Solidarności. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość przyjrzenia się przykładom projektów i dobrych praktyk dzięki udziałowi doświadczonych beneficjentów.

Na spotkanie zapraszamy:

 • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe;
 • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego;
 • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
 • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Rejestracja na stronie: https://erasmuslodz.webankieta.pl/ – do 3 lutego 2023 r. (lub do wyczerpania liczby miejsc).

Program spotkania

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Łódź

 • Kiedy?

  09.02.2023 r. 9:00 do 09.02.2023 r. 15:30

09.02.2023 r. 9:00 do 09.02.2023 r. 15:30