Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

05.10.2023 r. 14:00 do 05.10.2023 r. 16:00

Webinar: Jak uzyskać akredytację w sektorze Edukacja dorosłych Erasmus+?

Opis wydarzenia:

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po zarejestrowaniu się link do spotkania zostanie do Państwa automatycznie wysłany na podany adres e-mail.

Podczas webinarium przedstawimy:

- specyfikę sektora Edukacja dorosłych;

- podstawowe zasady akredytacji i akredytowanych projektów mobilności w Akcji 1;

- wniosek o akredytację i zalecenia odnośnie do jego wypełnienia;

- techniczne aspekty składania wniosku.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja w programie Erasmus+ określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego w nim członkostwa. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

W sektorze Edukacja dorosłych o akredytację mogą ubiegać się organizacje zajmujące się formalną, pozaformalną i nieformalną niezawodową edukacją dorosłych.

Dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest jednak posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.

Organizacje, które uzyskają akredytację, składają w okresie jej obowiązywania uproszczone wnioski o budżet KA121 (dodatkowy deadline), w którym określają rodzaje i liczbę planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie Narodowa Agencja wylicza dofinansowanie.

Termin na złożenie wniosków o akredytację upływa 19 października 2023 r., godz. 12:00 (czasu brukselskiego).

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    Online

  • Kiedy?

    05.10.2023 r. 14:00 do 05.10.2023 r. 16:00

05.10.2023 r. 14:00 do 05.10.2023 r. 16:00