treść strony

15 lat IROs Forum: konferencja w Krakowie

W dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie odbyła się konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum. Obchody jubileuszu zorganizowano w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na wydarzeniu nie zabrakło Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

  • fot. IROs Forum

W konferencji uczestniczyli rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele: biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz korpusu dyplomatycznego.

W panelu dyskusyjnym na temat trendów i wyzwań w umiędzynarodowieniu wziął udział dyrektor generalny FRSE dr hab. Paweł Poszytek wraz z rektorem AGH prof. Jerzym Lisem, Anną Kiryjow-Radzką (prezes Stowarzyszenia PRom), Przemysławem Skrodzkim (zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki) i dr. Igorem Kilanowskim (Przewodniczącym Rady Młodych Naukowców). Moderatorem dyskusji był dr Dawid Kostecki (dyrektora NAWA).

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni.

Wydarzeniu patronowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Kraków.