treść strony

2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Komisja Europejska ogłosiła rok 2022 Rokiem Młodzieży i zainwestuje 806,9 mld euro w realizację planu Next Generation EU.

  • fot. Fotolia

Chcąc wesprzeć pokolenie, które najbardziej ucierpiało w trakcie pandemii COVID-19, Komisja Europejska postanowiła ogłosić 2022 rok Rokiem Młodzieży. Przyjęty wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja, we współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz samymi młodymi ludźmi, zamierza:

  • docenić i wspierać pokolenie, które najbardziej poświęciło się w czasie pandemii, dać młodym ludziom nowe nadzieje, siłę i wiarę w przyszłość przez informowanie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa zapewni im nowe perspektywy i możliwości;
  • zachęcać wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z regionów wiejskich lub oddalonych czy należących do słabszych grup społecznych, aby stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą przyczyniać się do pozytywnych zmian;
  • promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE w celu wspierania ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Europejskiemu Rokowi Młodzieży towarzyszyć będzie ogłoszenie planu odbudowy NextGenerationEU, który sprawi, że Europa stanie się zdrowsza, bardziej przyjazna dla środowiska i bardziej cyfrowa;
  • czerpać inspirację z działań, wizji i spostrzeżeń młodych ludzi, które wzmacnią i ożywią Unię Europejską, w oparciu o wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Komisja Europejska zachęca wszystkich młodych ludzi do zgłoszenia pomysłów na zmiany, które powinny zostać wprowadzone w ich najbliższym otoczeniu, regionie lub państwie. Idee możesz zgłaszać wypełniając ankietę dostępną na stronach KE lub wysyłając maila na adres: EYY2022@ec.europa.eu. Czas na zgłaszanie pomysłów minie 17 listopada 2021 roku. 

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: - Pandemia pozbawiła młodych ludzi wielu możliwości: spotykania się z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi czy też doświadczania i odkrywania nowych kultur. Wprawdzie nie możemy im oddać straconego czasu, lecz proponujemy dziś ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Czy to w kwestiach klimatu, spraw społecznych, czy rozwoju cyfrowego młodzi ludzie są w centrum naszej polityki i priorytetów politycznych. Zobowiązujemy się do słuchania ich głosów, tak jak robimy to obecnie w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, i chcemy wspólnie pracować nad kształtowaniem przyszłości Unii Europejskiej. Unii, która jest silniejsza, jeśli uwzględnia aspiracje naszej młodzieży – opierającej się na wartościach i odważnej w działaniu.

Sprawozdanie Unii Europejskiej 2019-2021 na temat młodzieży: TUTAJ.