treść strony

35-lecie programu Erasmus+: zobacz reportaż!

Drugiego dnia V Kongresu Edukacji odbyła się transmisja reportażu na 35-lecie programu Erasmus+: „Wartości jednoczące Europę”. Zapraszamy do obejrzenia wideo! Podsumowujemy też całe wydarzenie.

  • fot. FRSE

Świat ciągle się zmienia, pędzi naprzód. Czy pamiętamy, jak wyglądała Polska 35 lat temu? Minęło niewiele czasu, a nasz kraj zmienił się nie do poznania. Jednym z kluczowych procesów, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech dekad, było otwarcie na europejską wymianę studentów, a także zetknięcie się z ich myślą i dorobkiem naukowym. W reportażu „Wartości jednoczące Europę”, wyemitowanym 28 października 2022 r. (drugi dzień V Kongresu Edukacji), można poznać prawdziwych uczestników i beneficjentów programu Erasmus, którzy opowiadają o tym, jak zmienił on ich życie.

 

Podsumowanie V Kongresu Edukacji

Po dwóch edycjach w formule hybrydowej V Kongres Edukacji odbył się 27 października 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Auditorium Maximum w godz. 12:00-20:00. W wydarzeniu wzięło udział 870 osób, a debaty i sesje odbywały się w pięciu aulach. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: 35-lecie programu Erasmus+.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Uczestnicy Kongresu podczas trzech sesji plenarnych mieli okazję dowiedzieć się m.in. tego, jak duże znaczenie właśnie w kontekście współpracy ma sieciowanie – zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Oddaliśmy także głos młodemu pokoleniu, które opowiedziało o swoich doświadczeniach i kierunkach mobilności.

Uczestnicy sesji tematycznych poszerzyli wiedzę nt. czterech najważniejszych priorytetów programu Erasmus+: transformacji cyfrowej, uczestnictwa w życiu demokratycznym, włączania i różnorodności oraz środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Najwięcej osób uczestniczyło w sesji Erasmus+ Edukacja szkolna: Priorytety Erasmusa+ w praktyce szkolnej oraz Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe: Zawodowy Erasmus+ z cyfryzacją, włączeniem, ekologią i obywatelstwem w tle.

W ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosiliśmy uczestników na sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ta prowadzona w języku angielskim: Practical Insights of Modern Classroom Management.

W ostatniej części Kongresu odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych projektów edukacyjnych w konkursach EDUinspiracje, European Language Label i Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu. Nagrodzonych zostało 20 laureatów. Specjalna nagroda z okazji 35-lecia programu Erasmus+ została przyznana Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zobacz też: Najlepsze projekty edukacyjne – laureaci

Pełen zapis wideo V Kongresu Edukacji można obejrzeć tutaj.