treść strony

Aktywność społeczna i obywatelska uczestników projektów wolontariatu zagranicznego

  • fot. Shutterstock

Raport powstał na podstawie badania uczestników projektów wolontariatu zagranicznego, którego celem było sprawdzenie, czy (i w jaki sposób) po powrocie angażują się oni w działania społeczne i wolontariackie. Badaniem objęto byłych polskich wolontariuszy, którzy zrealizowali wyjazd zagraniczny w ramach jednego z zakończonych programów unijnych (Wolontariat Erasmus+ lub Wolontariat Europejski). Zapraszamy do lektury raportu.