treść strony

Ambasadorzy Europass i Euroguidance na rok 2024 wybrani!

Główną misją ambasadorów jest popularyzacja usług Europass oraz możliwości związanych z rozwojem umiejętności i warsztatu pracy doradców zawodowych w ramach programu Euroguidance.

  • fot. Szymon Łaszewski/FRSE

W składzie ambasadorskim wybranym przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance znajdują się eksperci z różnych środowisk z obszaru poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery. Mają za zadanie wspierać doradców zawodowych, dostarczając im najświeższych informacji – w tym tych dotyczących trendów – z rynku pracy i edukacji.

Kluczowym aspektem takiej współpracy z ekspertami jest zdobywanie aktualnej wiedzy na temat kierunków i wymagań branżowych, co pozwala na lepsze przygotowanie osób szukających pracy. Należy przy tym uwzględniać nowe narzędzia cyfrowe i ich zastosowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy – także w kontekście planowania zrównoważonej kariery i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tym roku wyłoniono 5 ekspertów w zakresie:

  • cyfryzacji w doradztwie zawodowym i analizy kapitału ludzkiego w obszarze zatrudnienia – Anna Mady;
  • współczesnych trendów i kompetencji przyszłości na rynku pracy w kontekście doradztwa zawodowego – Natalia Kłubko;
  • procesów zrównoważonej kariery oraz zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju – Marlena Pujsza-Kunikowska;
  • doradztwa osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Barbara Górka;
  • doradztwa zawodowego w obszarze szkolnictwa branżowego i kształcenia zawodowego – Joanna Kalejta.

Ambasadorzy Europass i Euroguidance będą wpierać doradców zawodowych i użytkowników narzędzi Europass poprzez następujące działania:

  • wystąpienia online i webinaria;
  • spotkania robocze;
  • prowadzenie warsztatów / sesji szkoleniowych Europass & Euroguidance, wystąpienia na konferencjach, udział w panelach dyskusyjnych oraz inne – na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • przygotowanie tekstów specjalistycznych (artykułów, scenariuszy, ankiet narodowych, opisów itp.).

Ambasadorzy będą również wchodzili w skład jury oceniającego prace w kolejnej edycji konkursu „Twój Euroguidance – Pasja w praktyce”, który zostanie zorganizowany przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance w tym roku.

Więcej o ambasadorach