treść strony

Aplikuj na międzynarodowe szkolenia Erasmus+ TCA

Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów, wypracowywanie lepszych rezultatów programowych oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych.

  • fot. Shutterstock

Szkolenia oraz pobyt są finansowane przez organizację goszczącą, natomiast koszty podróży – przez polską Narodową Agencję.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia realizowane w ramach TCA mają różnorodny charakter i różnorodną tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów Erasmus+ i są skierowane do wszystkich sektorów programu.

Aktualna oferta szkoleń jest dostępna na stronie: https://erasmusplus.org.pl/szkolenia-miedzynarodowe-erasmus-tca. Tam również znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące wyjazdów na międzynarodowe szkolenia.

Zachęcamy do aplikowania na wydarzenia, w których termin zgłoszeń upływa niebawem:

TICTAC Training Course & Partnership Building Activity 
Sektor: Młodzież | Sofia, Bułgaria | 30 października – 5 listopada 2023 | termin aplikowania: 2 września 2023 
Szkolenie skierowane do liderów młodzieżowych, wolontariuszy oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z młodzieżą, oparte na strategicznym planowaniu i cyklu projektowym. Uczestnicy zagłębią się w różne wymiary projektu dzięki ćwiczeniom symulacyjnym, studiom przypadków i pracy w grupach. 
👉 Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-training-course-partnership-building-activity.11487/

Training Course „Dive into Youth Participation” 
Sektor: Młodzież | Bonn, Niemcy | 23-27 października 2023 | termin aplikowania: 4 września 2023 
Szkolenie skierowane do liderów młodzieżowych oraz pracowników młodzieżowych zainteresowanych realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ KA154  – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży. Będzie ono również znakomitą okazją do wymiany najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami, poznania nowych zasobów i narzędzi oraz nawiązania międzynarodowych partnerstw. 
👉 Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-course-dive-into-youth-participation.11371/

The Power of Non Formal Education 
Sektor: Młodzież | Budapeszt, Węgry | 14-19 listopada 2023 | termin aplikowania: 6 września 2023 
Szkolenie skierowane do liderów młodzieżowych, trenerów oraz pracowników młodzieżowych, mające na celu zwiększenie wpływu edukacji pozaformalnej (NFE) w tworzeniu możliwości dla młodzieży do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie – od poziomu lokalnego po europejski. 
👉 Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.11401/

INTERNATIONAL ERASMUS+ CONFERENCE AND CONTACT SEMINAR: THE POWER OF SKILLS – EQUIPPING WOMEN IN STEM THROUGH (DUAL) VET 
Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe | Austria, Wiedeń | 22-25 października 2023 | termin aplikowania: 8 września 2023 
Konferencja promująca rolę szkoleń i kształcenia zawodowego we umacnianiu pozycji kobiet w naukach ścisłych, technologii, inżynierii, matematyce oraz poruszająca tematykę równości płci w tych obszarach. Uczestnicy będą mieli okazję do odbycia wizyt studyjnych w instytucjach VET. 
👉 Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/AT01_0526_TSS_2022

CS – Group mobility of pupils for accredited schools 
Sektor: Edukacja szkolna | Antwerpia, Belgia | 25-27 października 2023 | termin aplikowania: 8 września 2023 
Seminarium skierowane do przedstawicieli szkół średnich, którzy podzielą się pomysłami na temat mobilności uczniów związanych z zaangażowaniem społecznym i uczestnictwem w życiu demokratycznym. 
👉 Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/BE02_0514_TSS_2023

Introduction training for newcomers to Youth Exchanges – BiTriMulti 
Sektor: Młodzież | Berlin, Niemcy | 6-10 listopada 2023 | termin aplikowania: 8 września 2023 
Szkolenie skierowane do organizacji, które chcą stworzyć swój pierwszy projekt wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy zapoznają się z różnymi etapami tworzenia i realizacji wysokiej jakości projektu wymiany młodzieży. 
👉 Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/introduction-training-for-newcomers-to-youth-exchanges-bitrimulti.11268/

INITIAL TEACHER EDUCATION 
Sektor: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych, Szkolnictwo wyższe | Belgrad, Serbia | 30-31 października 2023 | termin aplikowania: 13 września 2023 
Konferencja poświęcona rozpoczynaniu pracy w zawodzie nauczyciela i przeciwdziałaniu brakom kadrowym. Skierowana do nauczycieli, edukatorów oraz kadry zarządzającej w wymienionych sektorach. 
👉 Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/RS01_0430_THO_2023

OPTIMISING MOBILITY FOR ADULT LEARNERS AS ACTIVE CITIZENS (OPTIM-AL 2) 
Sektor: Edukacja dorosłych | Tours, Francja | 6-8 grudnia 2023 | termin aplikowania: 20 września 2023 
Seminarium kontaktowe dla organizacji chcących realizować projekty mobilnościowe KA1 – szczególności wspierające społeczne i obywatelskie zaangażowanie wśród uczących się dorosłych. 
👉 Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/FR01_0489_TSS_2023