treść strony

Badanie funkcjonowania i zmian polskich uczelni w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich (EUI)

  • fot. Shutterstock

Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich (EUI) jest nowym modelem współpracy instytucjonalnej w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego na poziomie wspólnotowym. Projekt Komisji Europejskiej powstał w 2018 r. i ma na celu stworzenie ram dla systemowej, wielostronnej i wieloobszarowej współpracy akademickiej. Polskie uczelnie są członkami w 11 spośród 41 sieci uniwersyteckich aktualnie realizowanych w Europie.

Celem badania jest analiza wpływu członkostwa w EUI na funkcjonowanie polskich uczelni będących partnerami w aliansach, na realizację trzech głównych misji uczelni: badawczej, dydaktycznej oraz tzw. trzeciej misji uczelni w ramach nowatorskiej, multilateralnej współpracy programowej, instytucjonalnej i funkcjonalnej sieci. Ponadto celem jest sprawdzenie, jakie są oczekiwania pracowników i studentów uczelni oraz wybranych przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych względem projektu EUI.

Badanie będzie realizowane w ramach czterech fal badania. Pierwsza fala rozpoczęła się w październiku 2021 r., a planowane zakończenie realizacji całego badania to październik 2022 r. Badanie na zlecenie FRSE jest realizowane przez zespół badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach poszczególnych fal badania zostaną wykorzystane techniki i metody zarówno ilościowe, jak i jakościowe, zgodnie z zasadą triangulacji metod i technik badawczych.