treść strony

#BeActive Awards 2023

Ruszyła kolejna edycja unijnych nagród dla propagatorów sportu, aktywności i zdrowego stylu życia.

  • fot. KE

Konkurs #BeActive Awards skierowany jest do organizacji, instytucji i osób indywidualnych angażujących się w promocję aktywności fizycznej w swoich społecznościach. Nagrody #BeActive zostały stworzone po to, aby wspierać projekty i osoby zaangażowane w promowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w całej Europie. Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską od 2015 r.

W 2023 r. nagroda #BeActive, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie przyznana w czterech kategoriach:

Workplace: nagroda ta wyróżnia wzorowe działania w miejscu pracy, które zachęcają pracowników do bycia aktywnym. Może to być np. utworzenie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za promowanie aktywności fizycznej, zapewnienie pryszniców dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze, spacery w porze lunchu i inne kreatywne rozwiązania mające na celu stworzenie środowiska pracy sprzyjającemu aktywności.

Education: nagroda ma na celu pokazanie, w jaki sposób edukacja może zachęcić dzieci do bycia aktywnymi – w myśl hasła #BeActive – poza typową aktywnością sportową czy fizyczną mającą miejsce w normalnym dniu szkolnym. To np. dodatkowe zajęcia, planowanie dni poza zajęciami, które koncentrują się na sporcie, zajęcia pozalekcyjne i inne kreatywne rozwiązania budujące aktywne środowisko edukacyjne.

Local Hero: nagroda ta honoruje indywidualne osiągnięcia w motywowaniu innych do bycia aktywnym, czyli do tytułowego #BeActive. Jest ona przyznawana osobom, które konsekwentnie pracowały na rzecz promowania uczestnictwa w sporcie i/lub aktywności fizycznej w swojej lokalnej społeczności.

Across Generations: nagroda, która honoruje projekty promujące sport międzypokoleniowy, celebrująca fakt, że każdy może skorzystać z działań poprawiających zdrowie i samopoczucie. Projekty mogą obejmować promowanie działań, podnoszenie świadomości lub ułatwianie dostępu do aktywności fizycznej dla wszystkich pokoleń.

Nagrody w konkursie zostaną przyznane zwycięzcom oraz finalistom (miejsca 2. i 3.) w każdej z kategorii podczas ceremonii wręczenia nagród.

Termin zgłoszeń: 25 maja 2023 r.

Polska strona programu
Ogłoszenie o konkursie
Informacje i zgłoszenia do poszczególnych kategorii