treść strony

Dni otwarte (online): Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 i 2

Zapraszamy na dni otwarte online dla przedstawicieli organizacji zainteresowanych złożeniem wniosku dot. mobilności osób, partnerstw współpracy lub partnerstw na małą skalę.

  • fot. Shutterstock

Celem indywidualnych konsultacji jest omówienie pomysłów na projekty oraz wyjaśnienie wątpliwości odnośnie do zasad programu i procesu wnioskowania.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, organizacji pozarządowych. 

Dni otwarte odbędą się online na platformie MS Teams w czterech terminach dla Akcji 1: 27 stycznia 2023 (piątek), 2 lutego 2023 (czwartek), 6 lutego 2023 (poniedziałek), 13 lutego 2023 (poniedziałek), i w dwóch terminach dla Akcji 2: 22 lutego 2023 (środa) i 1 marca 2023 (środa).

W celu zapisania się na konsultacje prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://dniotwarteadu2023.webankieta.pl/.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dzień przed planowaną konsultacją otrzymają Państwo link do logowania. Konsultacje są bezpłatne.

Kontakt: Ludmiła Malinowska (e-mail: lmalinowska@frse.org.pl, 505 428 747).