treść strony

Dni otwarte (online): Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2

Zapraszamy na dni otwarte online dla przedstawicieli organizacji zainteresowanych złożeniem wniosku dot. Akcji 2: Partnerstw współpracy lub Partnerstw na małą skalę.

  • fot. Shutterstock

Celem indywidualnych konsultacji jest omówienie pomysłów na projekty oraz wyjaśnienie wątpliwości odnośnie do zasad programu i procesu wnioskowania.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, organizacji pozarządowych.

Dni otwarte odbędą się online na platformie MS Teams w pięciu terminach: 30 stycznia 2024 (wtorek), 8 lutego 2024 (czwartek), 13 lutego 2024 (wtorek), 20 lutego 2024 (wtorek) i 27 lutego 2024 (wtorek).

W celu zapisania się na konsultacje prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://dniotwarteka2adu2024.webankieta.pl/.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Przed planowaną konsultacją otrzymają Państwo link do logowania. Konsultacje są bezpłatne.

Kontakt: Joanna Replin (e-mail: jreplin@frse.org.pl, 507 933 461).