treść strony

Dofinansowani w sektorze Młodzież, Akcja 2!

Ogłaszamy wyniki konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ (Partnerstwa na rzecz współpracy) w sektorze Młodzież.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Młodzież programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 w terminie do 21 maja 2021 roku.

Akcja 2 w sektorze Młodzież wspiera wspólne projekty organizacji i instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną młodzieży w formie:

  • Partnerstwa współpracy (Cooperation Partnerships) - projekty umożliwiające organizacjom podniesienie jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami, podniesienie ich zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei.
  • Partnerstwa na małą skalę (Small-scale Partnerships) - partnerstwa na małą skalę przeznaczone dla mniej doświadczonych, mniejszych lub nowopowstałych organizacji oraz osób działających indywidualnie, którym dotychczas trudno było skorzystać z programu Erasmus+.

Listy dofinansowanych projektów:

  • Partnerstwa współpracy (KA220-YOU) [PDF]
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210-YOU) o budżecie 60 000 euro [PDF]
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210-YOU) o budżecie 30 000 euro [PDF]

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.