treść strony

Doświadczenie nie ma ceny

Źródło inspiracji, kopalnia świetnych pomysłów i dobrych praktyk – tak o szkoleniach TCA mówią ich beneficjentki. A na pytanie, czy warto wziąć w nich udział, odpowiadają: Oczywiście!

  • fot. Shutterstock

Międzynarodowe spotkania Erasmus+ typu Training and Cooperation Activities (TCA) to szkolenia, seminaria i warsztaty umożliwiające beneficjentom programu oraz jego narodowym agencjom podnoszenie jakości projektów i nawiązywanie nowych partnerstw.

Rekrutacja uczestników – przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji – odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

– Dużą uwagę zwracamy na motywację kandydatów do udziału w wybranym wydarzeniu, zarówno zawodową, jak i osobistą. Przyszli uczestnicy są również zobowiązani nakreślić, jak w przyszłości wykorzystają nowe umiejętności oraz narzędzia i kontakty, które będą mogli zdobyć podczas szkolenia – dodaje. Warto nadmienić, że uczestnikom zwracane są wydatki na podróż, a koszty zakwaterowania i utrzymania zwykle pokrywa organizator wydarzenia.

Atrakcyjność wydarzeń TCA przekłada się na ich sporą popularność. – Zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże. W 2022 r. wpłynęło 745 zgłoszeń, a do końca czerwca tego roku otrzymaliśmy już 339 wniosków – mówi Anna Musiaka-Ostrowska. Każda rekrutacja jest inna, nie potrafimy przewidzieć, ile aplikacji spłynie na dane szkolenie. Pewne jest jednak, że wydarzenia TCA to świetna okazja do podnoszenia kwalifikacji i nawiązywania partnerstw – dodaje.

Inicjatywa o wielu twarzach
Szkolenia TCA mogą mieć formę warsztatów, seminariów lub wykładów. – W moim przypadku spotkanie było raczej konferencją niż szkoleniem – wspomina Kama Kępczyńska, jedna z uczestniczek. – Liczyłam na to, że spotkam osoby, które mają już doświadczenie, a ja będę mogła podzielić się swoim, i równocześnie uczestniczyć w wydarzeniu w formule dotychczas nieoferowanej na spotkaniach międzynarodowych w dziedzinie, którą się zajmuję, czyli sportu – dodaje.

Inną formę miało szkolenie Agaty Bruskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Wzięła ona udział w spotkaniu „Let’s talk about ECHE” (sektor Szkolnictwo wyższe), poświęconemu jakościowemu wdrażaniu zapisów Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. – Wydarzenie miało charakter seminarium, dużą część stanowiły tematyczne sesje interaktywne: burze mózgów, dyskusje i miniwarsztaty – wspomina. Wiedzę zdobytą podczas szkoleń ich uczestnicy wykorzystują w dalszej pracy zawodowej, a to przekłada się na lepszą jakość realizowanych przez nich projektów i ich rezultaty.

Podobnie było w przypadku Agaty Bruskiej. – Jako koordynator uczelniany programu Erasmus+ oceniam udział w TCA jako bardzo pomocny w mojej dalszej pracy. Mój wybór tematycznych sesji interaktywnych podyktowany był chęcią poznania dobrych praktyk i know-how w nowych obszarach, takich jak narzędzia elektronicznego obiegu dokumentów, wdrażanie mobilności mieszanej – w tym Blended Intensive Programmes (BIP), kształtowanie postaw proobywatelskich u uczestników mobilności czy efektywna współpraca z otoczeniem uczelni. Zdobytą wiedzę przekazuję także kolegom i koleżankom z uczelni – podkreśla.

Szansa dla ciebie
Mimo że szkolenia TCA cieszą się dużą popularnością, każdy ma szansę wziąć w nich udział – zwłaszcza osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy. – Organizatorom rekomendujemy przede wszystkim takich kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym nie brali jeszcze udziału w spotkaniach – mówi Anna Musiaka-Ostrowska.

Dotychczasowe beneficjentki szkoleń mają dla przyszłych uczestników kilka porad. – Trzeba dokładnie wiedzieć, po co się zgłaszasz i co chcesz osiągnąć po szkoleniu – wyjaśnia Kama Kępczyńska. – Warto śledzić aktualną ofertę TCA, wybierać szkolenia związane ze swoim zakresem obowiązków, dokładnie opisać własny profil – dodaje Agata Bruska.

– Naprawdę warto brać udział w tego typu inicjatywach. Są kopalnią inspiracji i pomysłów, które można przenieść do swojej codziennej pracy – dodaje Agata Bruska.

Kalendarz wydarzeń TCA znajduje się na stronach bit.ly/3OwfGL0 (sektor Młodzież) oraz salto-et.net (sektory: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych i Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2023: