treść strony

Erasmus+ a mikropoświadczenia: spotkania informacyjne

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centra Innowacji Programu Erasmus+ InnHUB zapraszają pracowników uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół i innych instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe do udziału w ogólnopolskiej serii warsztatów w ramach regionalnych konferencji strategicznego planowania i wdrażania mikropoświadczeń (microcredentials).

  • fot. Erasmus+ InnHUB

Program Erasmus+ to nie tylko mobilności, lecz także środki przyznawane projektom budującym nowoczesne społeczeństwo międzynarodowe w ramach działań edukacyjnych na wszystkich szczeblach, począwszy od szkół podstawowych, przez szkoły średnie, na uniwersytetach i organizacjach trzeciego sektora skończywszy. W ramach grantów można uzyskać kwoty od 30 tysięcy do nawet 4 milionów euro.

Środki te mogą być przeznaczone na projekty z aktywnościami obejmującymi mikropoświadczenia. Dodatkowo projekty z wbudowanymi w strukturę kursu mikropoświadczeniami mogą być realizowane w ramach programów w Uniwersytetach Europejskich.

Dlatego też w terminie od 4 października do 7 listopada, w siedmiu regionalnych Erasmus+ InnHUB-ach, przy wsparciu uczelni partnerskich, odbędą się panele, prezentacje i warsztaty przybliżające europejskie podejście do mikropoświadczeń pt. „Erasmus+ a mikropoświadczenia”.

Zaproszenie wpisuje się w inicjatywę Europejskiego Roku Umiejętności 2023, który szczególnie mocno obchodzony był w Polsce. We wrześniu br. nasz kraj był gospodarzem europejskich igrzysk umiejętności zawodowych EuroSkills 2023, w których wzięło udział ok. 600 młodych profesjonalistów ze szkół zawodowych i branżowych z 32 krajów. Warto zaznaczyć, że wydarzenie to zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+.

W programie regionalnych konferencji w każdym z wybranych miast akademickich przewidziano: panele z udziałem władz rektorskich wiodących uczelni oraz praktyczne warsztaty z udziałem ekspertów Biura Kształcenia Zawodowego, Europass & Euroguidance i EVET oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W gronie ekspertów w dziedzinie mikropoświadczeń podczas spotkań wystąpią m.in.:

  • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, ECIU Institutional Coordinator;
  • Wojciech Wyżykowski, członek „Una Europa’s Micro-credential in Sustainability Management Committee”, przedstawiciel Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Rafał Kunaszyk, wiceprezes zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o., Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Spotkania skierowane są szczególnie do:

  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe;
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego uwzględniających zagadnienie mikropoświadczeń;
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • koordynatorów programu Erasmus+. 
Rejestracja

Prosimy o rejestrację na spotkania w dostępnych miastach akademickich – siedzibach Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB:

(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych CNTI, ul. Bogucicka 5)

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

(Centrum Nauka Biznes, ul. Waryńskiego 4)

(Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, ul. Żwirki 36)

(Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Centrum Naukowej Informacji Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2-6)

(Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej – skrzydło Biblioteki, ul. Piotrowo 2)

(Welcome Centre – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53)

Rejestracja będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc w każdym mieście.

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z miejsca spotkania oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

Ramowy program konferencji regionalnych „Erasmus+ a mikropoświadczenia”

8:30-9:00
Rejestracja uczestników

9:00-10:00
Sesja I 
Oficjalne otwarcie konferencji
Panel otwarcia z udziałem przedstawicieli władz uczelni i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego: „Mikropoświadczenia szansą dla uczelni i przedsiębiorstw. Wyzwania i korzyści”

10:00–11:35 
Sesja II 
Zagadnienie mikropoświadczeń w projektach Erasmus+ – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 
Cyfrowe poświadczenia Europass – Biuro Kształcenia Zawodowego, Europass & Euroguidance i EVET, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 
Pytania i odpowiedzi 

11:35-12:10
Lunch

12:10-13:20 
Warsztat 1 – grupa A: Mikropoświadczenia. Od teorii do praktyki – ekspert FRSE 
Warsztat 2 – grupa B: Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

13:20-13:35 
Przerwa kawowa

13:35-14:45
Warsztat 2 – grupa A: Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)
Warsztat 1 – grupa B: Mikropoświadczenia. Od teorii do praktyki – ekspert FRSE