treść strony

Erasmus+ Akcja 2: termin wnioskowania do 24 marca 2023 r.

Informujemy, że termin składania wniosków dla Akcji 2 (KA2) został przesunięty do 24 marca 2023 r. (piątek) do godziny 12:00.

  • fot. Shutterstock

Przesunięcie terminu dotyczy następujących typów projektów:

Partnerstwa na małą skalę

  • Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej (KA210-SCH)
  • Partnerstwa na małą skalę w kształceniu i szkoleniu zawodowym (KA210-VET)
  • Partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych (KA210-ADU)
  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie młodzieży (KA210-YOU)

Partnerstwa współpracy

  • Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej (KA220-SCH)
  • Partnerstwa współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym (KA220-VET)
  • Partnerstwa współpracy w edukacji dorosłych (KA220-ADU)
  • Partnerstwa współpracy w szkolnictwie wyższym (KA220-HED)
  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzieży (KA220-YOU)

Więcej informacji nt. składania wniosków w programie Erasmus+ można znaleźć tutaj:

Jak złożyć wniosek