treść strony

Erasmus+ Edukacja dorosłych: wpływ programu na uczestników

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję partnera w koordynowanym przez niemiecką agencję BIBB projekcie badawczym „Research-based Impact Analysis of Erasmus+ Adult Education Programmes”.

  • fot. Shutterstock

Głównym celem badania jest ocena wpływu programu Erasmus+ na organizacje beneficjentów oraz uczestników mobilności w ramach projektów realizowanych w sektorze Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Partnerami w projekcie jest 13 Narodowych Agencji Programu Erasmus+ odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w ramach badanego sektora. Badanie zaplanowane jest na lata 2023-2027.  Realizacja pierwszych ankiet i wywiadów pogłębionych w Polsce rozpocznie się w ostatnim kwartale 2023 r.