treść strony

Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2: warsztaty dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty: Od potrzeby do koncepcji projektu – kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+.

 • fot. Shutterstock

Szkolenie odbędzie się 21 lutego 2023 r. w siedzibie FRSE (przy dworcu PKP Warszawa Zachodnia). Zapraszamy przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2023 w Akcji 2 w ramach sektora Edukacja szkolna.

Warsztaty z praktycznymi zadaniami przeznaczone są dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2 i które nie mają doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych na szerszą skalę. Spotkanie obejmie następujące zagadnienia:

 • analizę potrzeb;
 • formułowanie celów;
 • planowanie działań;
 • określenie rezultatów projektu;
 • zapewnianie trwałości projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Ponieważ spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, liczba uczestników jest ograniczona do 35.

Zasady realizacji projektów określono w Przewodniku po programie Erasmus+, w tym te dotyczące projektów Akcji 2 (w rozdziale nt. Akcji 2: Partnerstwa na rzecz współpracy). Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Przed szkoleniem prosimy o zapoznanie się z treścią rozdziału dot. Partnerstw na rzecz współpracy.

Program szkolenia:

10:00-13:00

  Wprowadzenie do szkolenia

  Podstawowe informacje o programie Erasmus+

  Sesja:

 •   Analiza potrzeb

13:00-13:40

  Przerwa

13:40-15:00

  Sesje:

 •   Formułowanie celów projektu
 •   Działania projektowe

15:00-15:20

  Przerwa

15:20-16:30

  Sesje:

 •   Rezultaty projektu
 •   Zapewnienie trwałości projektu i upowszechnianie

 

Szkolenie odbędzie się 21 lutego 2023 r. w godz. 10:00-16:30.

Link do rejestracji: https://www.webankieta.pl/ankieta/882298/warsztaty-w-siedzibie-frse-pt-od-potrzeby-do-koncepcji-projektu-akcja-2-edukacja-szkolna-21-lutego-2023-r.html.
Rejestracja na spotkanie będzie otwarta do 15 lutego 2023 r. (włącznie).

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Osoby zarejestrowane na szkolenie po 15 lutego otrzymają potwierdzenie nieprzyjęcia na szkolenie.

UWAGA: w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Kontakt: Agnieszka Fijałkowska, afijalkowska@frse.org.pl