treść strony

Erasmus+, European Policy Experimentation: złóż wniosek!

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w programie Erasmus+ na projekty dotyczące testowania potencjału edukacyjnego (European Policy Experimentation) w obszarze edukacji i szkoleń. Termin upływa 4 czerwca 2024 r.

 • fot. Shutterstock

European Policy Experimentation to projekty współpracy transnarodowej wspierające rozwój strategicznych założeń Unii Europejskiej w obszarze edukacji i szkoleń, w tym programów sektorowych. Finansowane są w ramach Akcji kluczowej 3 (Wsparcie rozwoju polityki i współpracy), a KE ogłasza konkursy w zależności od potrzeb dostrzeżonych przez gremia eksperckie.

Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2024 r.

Projekty dotyczące testowania potencjału edukacyjnego obejmują sześć grup tematycznych. W każdej z nich określono jeden lub kilka priorytetów, łącznie – 13 priorytetów w ramach tego zaproszenia.

Temat 1 – Edukacja cyfrowa – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-DIGITAL

Zaproszenie do składania wniosków

Priorytety:

 1. Wyznaczanie kierunków rozwoju i ram nauczania w celu zwiększenia równowagi płci w podejmowaniu studiów i zawodów związanych z ICT.
 2. Dobrostan cyfrowy – praktyczne zastosowanie przydatnych rozwiązań.
 3. Strategie zdolności/gotowości cyfrowej uczniów szkół podstawowych i średnich.
Temat 2 – Kształcenie i szkolenie zawodowe – ERASMUS-EDU-2024-POLEXP-VET

Zaproszenie do składania wniosków

 1. Kobiety w „ekologicznych technologiach”.
 2. Struktury i sieci wsparcia na rzecz mobilności praktykantów.
Temat 3 – Edukacja dorosłych – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-ADULT

Zaproszenie do składania wniosków

 1. Łączenie sił w celu przekwalifikowania pracowników.
 2. Wspieranie Paktu na rzecz Umiejętności.
Temat 4 – Edukacja szkolna – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-SCHOOL

Zaproszenie do składania wniosków

 1. Drogi do szkolnego sukcesu.
 2. Budowanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 3. Wsparcie struktur i mechanizmów w celu wzmocnienia mobilności nauczycieli.
Temat 5 – Mikropoświadczenia – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-MICROCRED

Zaproszenie do składania wniosków

 1. Ekosystemy mikropoświadczeń.
 2. Mikropoświadczenia na potrzeby transformacji cyfrowej i ekologicznej.
Temat 6 – Szkolnictwo wyższe – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-HIGHEREDU
 1. Krajowe/regionalne wsparcie dla sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

Zaproszenie do składania wniosków

Akcją tą zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

O Akcji kluczowej 3

Akcja 3 zapewnia wsparcie współpracy politycznej na poziomie Unii Europejskiej, przyczyniając się do wdrażania istniejących polityk oraz opracowywania nowych, które mają prowadzić do modernizacji i reform na poziomie Unii Europejskiej i systemowym w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Akcja 3 obejmuje działanie „Europejska młodzież razem” oraz wiele innych mających na celu wsparcie reformowania polityk w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży. Są one realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem specjalnych zaproszeń do składania wniosków, którymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.

Aby poznać możliwości realizacji projektów centralnych programu Erasmus+, zapraszamy do najbliższego Erasmus+ InnHUB.

Obecnie na mapie Polski funkcjonuje 7 Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Biura zlokalizowane są: we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej, w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Opolu na Politechnice Opolskiej (we współpracy z Uniwersytetem Opolskim), w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim, w Katowicach w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej.

Szczegółowe informacje