treść strony

Erasmus+ podczas pandemii COVID-19. Doświadczenia studentów Erasmus+ w Polsce

  • fot. Shutterstock

Erasmus to już dobrze ugruntowany program, który istnieje pod różnymi nazwami od ponad 30 lat w Unii Europejskiej i poza nią. Od 2014 roku wymiana studencka między uczelniami funkcjonuje w ramach unijnego programu kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu – Erasmus+. W latach poprzedzających pandemię około 250 tys. studentów rocznie spędzało semestr lub dwa swoich studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu. Celem raportu jest podsumowanie tego szczególnego roku programu – roku, w którym pandemia COVID-19 stanęła na przeszkodzie planom zarówno studentów, jak i instytucji programowych.

Raport (w jęz. angielskim)