treść strony

Eurodesk Polska zaprasza do sieci

Krajowe Biuro Eurodesk Polska poszukuje organizacji, instytucji i placówek zainteresowanych przystąpieniem do Eurodesku. 

  • fot. Eurodesk Polska

W pierwszej kolejności poszukiwane są podmioty z większych miast, w których nie ma punktów Eurodesku (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Płock, Poznań). Mapka z organizacjami należącymi do sieci znajduje się na stronie Eurodesk Polska w zakładce Kontakt

Współpraca w ramach Eurodesku ma – co do zasady – charakter bezgotówkowy. Organizacje i instytucje należące do sieci nie otrzymują od Krajowego Biura Eurodesk Polska środków finansowych. Co oferujemy? Nowoczesne narzędzia umożliwiające wyszukiwanie informacji i kontakt online z konsultantami Eurodesku z całej Europy, dostęp do unikalnych zasobów informacyjnych o tematyce europejskiej i młodzieżowej, nieodpłatne szkolenia, możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach informacyjnych, autorskie publikacje i materiały promocyjne, jedyne w swoim rodzaju know-how oraz możliwość zdobywania doświadczeń i zwiększania kompetencji. Zasady współpracy opisane są na stronie Eurodesku w zakładce dołącz do sieci. O tym, jaką wartość dla organizacji stanowi członkostwo w Eurodesk Polska, można przeczytać w artykule podsumowującym kompleksową ewaluację sieci.

A jakie obowiązki spoczywają na członkach sieci Eurodesk Polska? W dużej mierze sprowadzają się one do korzystania z oferty. Osoby odpowiedzialne za współpracę z Eurodesk Polska powinny udzielać informacji i być dostępne w godzinach otwarcia punktu, muszą uczestniczyć w eurodeskowych wydarzeniach oraz w miarę możliwości w projektach informacyjnych. Te i inne zasady współpracy reguluje porozumienie zawierane między organizacją prowadzącą punkt Eurodesku a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której działa Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Sieć Eurodesku liczy ponad 1000 organizacji i instytucji z 37 krajów europejskich. W Polsce do sieci należy kilkadziesiąt organizacji lokalnych i regionalnych. Działalność Eurodesku wspiera – finansowo i merytorycznie – Komisja Europejska w ramach programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Krajowym Biurem Eurodesku w Polsce zarządza Narodowa Agencja Programu Erasmus+, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji o Eurodesku znajduje się na eurodesk.pl w zakładce „O nas.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do sieci i prowadzeniem punktu informacyjnego Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety aplikacyjnej do 15 maja 2022 r.

Przedstawiciele wyłonionych w rekrutacji podmiotów zostaną zaproszeni na czterodniowe szkolenie wprowadzające dla organizacji przystępujących do sieci Eurodesk Polska. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-10 czerwca. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.