treść strony

FRSE doceniona za wkład w pomoc młodzieży z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została doceniona „za znaczący wkład w rozwój państwowej polityki młodzieżowej w Ukrainie oraz wysoki profesjonalizm”. Podziękowania premiera rządu Ukrainy Denysa Szmyhala – na ręce dyrektora generalnego FRSE Pawła Poszytka – złożył we wtorek Oleksandr Yarema, sekretarz stanu w Gabinecie Ministrów Ukrainy.

 • Oleksandr Yarema wręcza podziękowanie Pawłowi Poszytkowi od premiera Ukrainy

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • – Zapewniam o naszej dalszej współpracy – powiedział Paweł Poszytek

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Debata: Uniwersytety w sieci międzynarodowej współpracy

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Debata: Nauka i biznes – klimat dla współpracy

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Dawid Solak w towarzystwie prezesa zarządu APA Group Artura Pollaka

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Artur Pollak, Dawid Solak oraz Robert Wolny, prorektor UE w Katowicach

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

– Przy takich okazjach jak ta zazwyczaj ci, którzy zostali uhonorowani, podkreślają, że otrzymana właśnie nagroda jest zachętą do dalszej pracy. Nas nie trzeba do tego zachęcać. Zapewniam o naszej dalszej współpracy – powiedział Paweł Poszytek.

FRSE już od prawie 30 lat realizuje inicjatywy na rzecz poszerzania umiejętności, wiedzy i kompetencji w ramach międzynarodowych projektów. Nie bez przyczyny to właśnie jej przydzielono zadanie rozdysponowania puli środków na edukację oraz integrację uchodźców z Ukrainy. W tym roku wsparcie prowadzone było w ramach trzech inicjatyw:

 1. Wsparcie dla dorosłych: program Szansa (wsparcie m.in. w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i cyfrowych).
 2. Inwestycja w młode pokolenie: konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (dofinansowanie projektów, które miały umacniać solidarność pomiędzy Polską a Ukrainą i przezwyciężać uprzedzenia).
 3. Pomoc mamom i dzieciom ze środków funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (m.in. w postaci wakacyjnych warsztatów).

Wtorek (25 kwietnia) był drugim dniem Europejskiego Forum Młodych Liderów, które odbywa się w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W tegorocznej edycji uczestniczy 250 osób z 20 europejskich krajów.

Debata otwierająca drugi dzień wydarzenia była poświęcona poprawie konkurencyjności i rozwojowi talentów – w kontekście Europejskiego Roku Umiejętności. Paneliści rozmawiali o potencjale europejskiej młodzieży, trendach związanych z rynkiem pracy i łączeniu nauki z praktyką.

Z ramienia FRSE w panelu uczestniczył dyrektor generalny Paweł Poszytek, który odniósł się do podniesionego głosu, że część staży i praktyk, tak korzystnych dla młodych ludzi, nie spełnia ich oczekiwań pod względem jakości. W tym kontekście Paweł Poszytek podkreślił, że programy Komisji Europejskiej wspierające rozwój kompetencji zawodowych od samego początku miały nie tylko oferować korzyści potencjalnym beneficjentom, ale też stanowić przykład dla innych organizacji, jak to wsparcie powinno wyglądać.

– Obecnie te programy są powszechne, a ich budżety – spore. To nie jest oferta niszowa dla wybranych osób, ponieważ większość młodych ludzi, którzy tylko chcą się wykazać aktywnością, może z nich skorzystać. Programy stażowe oferowane w ramach programu Erasmus+ dają coraz więcej możliwości, a ich jakość zapewniają zasady ściśle określone przez Komisję Europejską i agencje narodowe zajmujące się tym programem – podkreślił dyrektor generalny FRSE.

W drugim dniu Europejskiego Forum Młodych Liderów uczestnicy brali udział w dyskusjach dotyczących głównych trzech tematów wydarzenia: edukacja i rozwój, zawody przyszłości i zaangażowanie społeczne. Rozmawiano m.in. o przyszłości młodych w czasach sztucznej inteligencji, motywowaniu młodych ludzi do działania, przywództwie w inicjatywach społecznych oraz o mobilności jako kluczu do kariery.

Środa (26 kwietnia) była ostatnim dniem Europejskiego Forum Młodych Liderów, organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupę PTWP (organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego). Odbyły się dyskusje m.in. o zaspokajaniu potrzeb rynku pracy i rozwijaniu kariery poprzez zaangażowanie w organizacje studenckie.

Pełny program wydarzenia: TUTAJ.

Staż z Erasmusem

Wtorek to również drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, na którym obecni są przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zastępca dyrektora generalnego FRSE Dawid Solak wziął udział w sesji pt. „Nauka i biznes – klimat dla współpracy”. Paneliści podkreślali zgodnie, że nie ma rozwoju gospodarczego bez współpracy nauki z biznesem.

Dawid Solak wskazał, że ilość narzędzi i funduszy, którymi dysponuje FRSE i które można wykorzystać do kształtowania i wzmacniania relacji edukacja/nauka-biznes, są coraz większe. – Dla przykładu w tym roku FRSE dysponuje środkami w wysokości 2 mld zł na utworzenie branżowych centrów umiejętności dla różnych branż, które mają budować mosty i trwałą współpracę między przedsiębiorcami a sektorem edukacji i nauki w Polsce – podał Dawid Solak.

Dodał, że ta współpraca nie tylko jest promowana, ale wręcz instytucjonalnie wymuszana. – Przykładowo, wnioskując o dofinansowanie na stworzenie branżowego centrum umiejętności, trzeba wykazać istnienie realnego partnerstwa pomiędzy podmiotem edukacyjnym a podmiotem branżowym. To jeden z warunków otrzymania wsparcia – powiedział Dawid Solak.