treść strony

Fundusz Solidarności z Ukrainą: granty Fundacji im. Stefana Batorego

Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aplikowania!

  • fot. Unsplash

Wsparcie z Funduszu mogą otrzymać zaproszone imiennie organizacje społeczne, które mają doświadczenie i kompetencje w pracy z uchodźcami i migrantami oraz na ich rzecz, a także współpracują z innymi organizacjami i instytucjami. Finansowanie obejmuje takie działania jak bezpośrednia pomoc humanitarna, medyczna, prawna, psychologiczna, socjalno-bytowa dla osób przekraczających granicę oraz długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach itp.).

Wnioski rozpatruje komisja Funduszu złożona z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd. Wysokość dotacji uzależniona jest od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.

Przyznane dotacje można przeznaczyć na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji:

  • zatrudnienie dodatkowego personelu;
  • koordynacja, komunikacja i transport;
  • wynagrodzenia dla specjalistów (psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów kulturowych itd.);
  • wynajęcie, wyposażenie i utrzymanie lokalu;
  • zakup sprzętu, opłaty telefoniczne i media;
  • księgowość;
  • wszystkie dodatkowe koszty uzasadnione sytuacją kryzysową, których nie można sfinansować z innych źródeł (zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn).

Planowany budżet Funduszu wynosi 2,5 miliona złotych, a okres wydatkowania dotacji – 12 miesięcy.

Kontakt: ukraina@batory.org.pl.

Zobacz też: Ogłoszenie o konkursie.